Rakennusautomaatio

RAKENNUSAUTOMAATIO

Laadukkaasti suunnitellun rakennusautomaation jäljet kantavat pitkälle tulevaisuuteen

Miksi rakennusautomaatioon kannattaa panostaa?

Rakennusautomaatiojärjestelmä on kiinteistöhoidon työkalu rakennuksen olosuhteiden ja energiatehokkuuden ylläpitoon. Järjestelmä yhdistää kiinteistön talotekniset järjestelmät yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi. Valvonta ja ohjaus on mahdollista kiinteistöstä käsin, etävalvomosta tai pilvipalvelun yli miltä tahansa tietokoneelta. Suunnittelemamme rakennusautomaatiojärjestelmä auttaa kiinteistön käyttökustannusten hallinnassa ja seurannassa sekä palvelee monipuolisesti kiinteistöhuoltosi tarpeita.

Toimivan rakennusautomaation hyödyt:

  • kiinteistön hallinta ja seuranta yksinkertaistuu 
  • energiakustannukset hallinnassa
  • tilat ovat käyttäjilleen mieluisat
  • ottaa huomioon tulevaisuuden haasteet

Miksi valita meidät rakennusautomaation suunnitteluun?

ClimaConsultilla on vuosien suunnittelukokemus monentyyppisten kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien ja LVI-teknisten prosessien säädön suunnittelusta. Kattavan kokemuksemme lisäksi hyödynnämme toteutuksissamme myös uusimpia teknologia- ja tietoturvaratkaisuja. Suunnittelemme kustannustehokkaita ja energiaa säästäviä ratkaisuja. Kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän taso sovitetaan vastaamaan kohteesi tarpeita. Järjestelmä valitaan aina tarvittava muuntojoustavuus, kiinteistön käyttötarkoitus sekä tilaajan toiveet ja vaatimukset huomioiden. 

Mitä kiinteistössä tapahtuu käytännön tasolla?

Hyvin toimiva rakennusautomaatiojärjestelmä pitää tilojen olosuhteet tavoitearvoissaan ja käyttäjilleen mieluisina, hukkaamatta kuitenkaan energiaa samanaikaiseen lämmityksen ja jäähdytykseen tai tyhjien tilojen olosuhteiden ylläpitoon. Haluttujen sisäilmasto-olosuhteiden saavuttaminen eri käyttötilanteissa määritellään suunnitelmiin erikseen tehtävien lämpötila- ja olosuhdesimulointien mukaisesti.  

Kiinteistöhuolto saa rakennusautomaatiojärjestelmän kautta muun muassa muistutuksia huoltoväleistä, ilmoituksia rikkinäisistä tai epätavallisesti toimivista laitteista sekä hälytyksen havaitusta vesivuodosta. Vakavia laiterikkoja ja vuotoja voidaan myös ennaltaehkäistä tarkkailemalla vallitsevia lämpötila- ja kosteusolosuhteita sekä säätämällä prosesseja automaattisesti reaaliaikaisen mittausdatan mukaan.

Abstract virtual financial graph hologram on modern interior background, financial and trading concept. Multiexposure

Miten voimme auttaa?

Meidät ClimaConsultin asiantuntijat tavoitat niin soittamalla kuin sähköpostitse. Olethan yhteydessä varhaisessa vaiheessa projektiasi, siten voimme tarjota kattavaa tietotaitomme heti alkumetreille. Tarjoamme rakennusautomaatiosuunnittelua koko eteläiseen Suomeen. Kysy lisää!